นายกฯ ลั่นไม่ได้ทำงานด้วยปากเปล่า ย้ำ “ชิมช้อปใช้” ได้ผลเพิ่มเงินหมุนเวียน