ตร.ประสานป้องกันผู้ต้องหาแชร์แม่มณีหนีตามช่องทางธรรมชาติ