เลขาฯยูเอ็น ชมสวน 100 ปีจุฬาฯ ต้นแบบสวนลดโลกร้อน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การแก้ไขปัญหาโลกร้อนในประเทศไทย ถือว่าเป็นหนึ่งในกรณีที่องค์การสหประชาชาติหรือ ยูเอ็นให้ความสนใจ ล่าสุดเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ติดตามสวน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถูกยกให้เป็นตัวอย่างสวนที่มีระบบการจัดการเพื่อลดปัญหาโลกร้อนและภัยธรรมชาติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน