“ธนาธร” สอน เอสเอ็มอี แนะ 3 กลยุทธ์ฝ่าเศรษฐกิจซบเซา ให้ธุรกิจเดินต่อไปได้