โรงตึ้งเชียงใหม่ เตรียม 60 ล้าน รองรับผู้ปกครองหิ้วทรัพย์สินมาจำนำ ช่วงเปิดเทอม