เปิดใจคนรุ่นใหม่ พร้อมต่อลมหายใจ “มโนราห์เมืองตรัง”