เครือข่ายแรงงาน ชี้ไม่ผลักภาระให้ผู้ประกันตน หลังแรงงานเข้าระบบลด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประเด็นความเสถียรภาพของประกันสังคม ที่มีการตั้งข้อสังเกตจาก องค์กรภาคประชาสังคมว่าอาจไม่มั่นคง โดยเฉพาะในอีก 15 ปี ข้างหน้า ซึ่งแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะออกมาให้คำยืนยันว่ากองทุนประกันสังคม ยั่งยืน แต่มีหลากหลายความเห็นจากผู้ปะกันตน

TOP ประเด็นร้อน