ชาวบ้านจ.ชลบุรี ร้องขยะล้นหมู่บ้าน – พบชุมชนไม่มีระบบจัดเก็บ