โรงงานชื่อดังย่านศรีราชา “ปิดกิจการ” ปลดแรงงานต่างด้าว กว่า 1 พันคน