แม่น้ำโขงลดต่ำสุดรอบ 50 ปี พระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำกว่า 4 เมตร