สถาบันคชบาลแห่งชาติฯกับการดูแลช้างอย่างเข้าใจ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปัญหาช้างป่า กับ คน โดยเฉพาะตามแนวเขตป่า มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละพื้นที่ อย่างที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ที่จังหวัดลำปางก็มีวิธีการดูแลช้างในแบบของตัวเอง ซึ่งนี่อาจเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นที่กำลังประสบปัญหานำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองได้

TOP ประเด็นร้อน