ชายแดนสุรินทร์ ทหารกัมพูชาเสริมกำลัง สกัด “สม รังสี” เดินทางเข้าประเทศ