องค์การอนามัยโลกเผยอายุคาดเฉลี่ยคนไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก!!

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อธิบดีกรมอนามัย เผยปี 2574 ไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2560 มีอายุคาดเฉลี่ย  75.4 ปี  ลำดับที่ 3 ของอาเซียน  

TOP ประเด็นร้อน