องค์การอนามัยโลกเผยอายุคาดเฉลี่ยคนไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก!!