รามาฯ ใช้ “เครื่องอัลตราซาวด์ไร้สาย” เสริมการเรียนแผนกฉุกเฉินช่วยชีวิตผู้ป่วย