ยุทธการปิดล้อมพื้นที่ 19 จุด คุมผู้ต้องสงสัยถล่มป้อม ชรบ.ลำพะยา