“หม่อมเต่า” สั่ง เตรียมตำแหน่งว่างกว่า 70,000 อัตรา รองรับคนตกงาน