สถานกงสุลฯฮ่องกงเตือนคนไทยระวังการประท้วงปิดการจราจรทั่วทั้งเกาะ!!