ฟาร์มไก่ “ปารีณา” ปิดเงียบ ติดป้ายหยุดขายไก่ 1 วัน