ชาวบ้านร้องคลินิกเถื่อน เปิดรักษาโรคตาจนตาเกือบตาบอด