“อุตสาหกรรม” เผยโรงงานเปิดใหม่มากกว่าปิดกิจการกว่าเท่าตัว