เจ้าของร้านอาหารสมุทรปราการ แจ้งความเงิน 5 ล้านบาท หายจากบัญชี!