ชาวบ้านหนองคายยึดถนนเลนจักรยานตากข้าวยาวหลายกิโลเมตร