ฝูงโลมากว่า 30 ตัว กระโดดเล่นน้ำอวดโฉมนักท่องเที่ยว