“ปารีณา”ดอดเข้าทำเนียบ 3 ชม.หนีสื่อไม่ตอบปมฟาร์มไก่