สำรวจวัยรุ่นใช้ ‘ถุงยางอนามัย’ เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สม่ำเสมอ เหตุไว้วางใจแฟน