พบวัยรุ่น 15-24 ปีมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น