"สิระ" โดดวงเสวนาบทบาทกมธ. หลังตกเป็นเป้าถูกวิจารณ์การทำงาน