“ประวิตร”  เปิด กอร.ดูแลความปลอดภัยเฝ้ารับเสด็จในหลวง-งานพระราชพิธี