บึ้ม!กลางกรุงจาการ์ตา สถานทูต เตือนคนไทย เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง