ป.ป.ช.มอบเสื้อให้นายกฯ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล