อดีตผู้นำมาเลเซีย “นาจิบ” ให้การในการไต่สวนครั้งแรก