เตรียมพร้อม ถนน เครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์ รองรับเทศกาลปีใหม่ 2563

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

TOP ประเด็นร้อน