“สุริยะ” เผยนายกฯ เห็นด้วยเลื่อนแบนสารเคมี เหตุรบ.ไม่มีเงิดชดเชย