กองทัพเรือสหรัฐฯ สั่งซื้อ “เรือดำน้ำ”ราคาทุบสถิติ กว่า 6 แสนล้านบาท