ไฟไหม้บ้านไม้สักทอง 100 ปี ในชุมชนวัดกัลยาณมิตรฯ เจ็บ 2 คน