กรุงเทพฯยังเย็นถึง 10 ธ.ค.อุณหภูมิลด 2.4 องศา ก่อนจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆ