15-16 ธ.ค. นี้ คนกรุงเตรียมตื่นเช้าสัมผัสลมหนาว ต้อนรับวันใหม่ที่สดใส