ฝ่ายค้านอินเดีย จี้ รัฐแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศ หลังถูกตราหน้าเมืองหลวงแห่งการข่มขืน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แกนนำพรรคฝ่ายค้านอินเดีย เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงทางเพศกับผู้หญิง พร้อมระบุว่า ขณะนี้อินเดียถูกนานาชาติมองว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการข่มขืนไปแล้ว

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน