เตือนโลกร้อนกำลังทำให้มหาสมุทรขาดออกซิเจน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ภาวะโลกร้อนและการปนเปื้อนของสารเคมีจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม กำลังทำให้ออกซิเจนหายไปจากมหาสมุทรและคุกคามชีวิตของสัตว์ทะเลหลายชนิด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน