“สมศักดิ์” ผุดไอเดีย ปลดกระท่อมจากบัญชียาเสพติดเหมือนกัญชา