ไม่มีผี! วัดติดป้าย"ห้ามเข้า"พระเณรเดือดร้อน จากการเข้าพิสูจน์ผีเปรต