เกาหลีใต้ปลดล็อกแบล็กลิสต์ ผีน้อยไทยถึง 30 มิ.ย.63 หากพ้นกำหนด เจอจับปรับ!