นร.เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี ปิดประตูรร.ไม่ให้ผอ.ร่วมประชุม