เผยผู้โดยสารสนามบินฮ่องกงลดลงมากสุดในรอบกว่า 10 ปี