‘การบินไทย-แอร์เอเชีย’ ระงับเที่ยวบินไปมะนิลา หลังเหตุปะทุภูเขาไฟตาอัล