อันตราย! ภูเขาไฟตาอัล ปะทุ!! อพยพคนออกจากพื้นที่รัศมี 14 กม.