ประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนเหยื่อปล้นร้านทองพร้อมสบทบรางวัลนำจับอีก 1 แสนบาท