มทร.อีสาน อบรม รพ.สต. พัฒนากัญชาทางการแพทย์ ลดปัญหาผู้ป่วยใช้ไม่ถูกต้อง