แคนาดา ต้องจ่ายค่าดูแลรักษาความปลอดภัย “เจ้าชายแฮร์รี่ – เมแกน” กว่า 19 ล้านบาท/ปี