ตำรวจปูพรมค้นพื้นที่เป้าหมาย 10 จุดหาหลักฐานล่าโจรปล้นทอง